Rekrutacja

 
Dyrektor Przedszkola Miejskiego nr 17 w Gorzowie Wielkopolskim ogłasza nabór na rok szkolny 2021/2022.

Nabór prowadzony jest wyłącznie dla dzieci 3 letnich (urodzonych w roku 2018)- liczba miejsc: 50

 Pierwszym etapem naboru jest złożenie deklaracji kontynuacji przez rodziców dzieci uczęszczających już do naszego przedszkola. Kartę kontynuacji należy pobrać u nauczycieli w grupach i złożyć w nieprzekraczalnym terminie do 11.02.2021 r. Niespełnienie tego wymogu jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca w przedszkolu w nowym roku szkolnym. 

Dla rodziców kandydatów do przedszkola, informacje na temat naboru znajdują się poniżej. W razie pytań proszę o kontakt z dyrektorem przedszkola.
 
Załączniki:

Adresy innych stron zawarte w tekście: