Przedszkole Miejskie nr 17
w Gorzowie Wlkp.
 
jesteś tu: strona główna
szukaj:
Powiadom znajomego
Jeżeli znasz kogoś, kogo może zainteresować ta strona, powiadom go o niej.

Twoje imię/nazwisko/pseudonimAdres e-mail znajomego 
 

 
Zespół Poradni Psychologiczno-Pedagogicznych
2018/2019
 
POMOC ŚWIADCZONA PRZEZ PORADNIĘ JEST BEZPŁATNA.
Serdecznie zapraszamy rodziców, nauczycieli, dzieci i młodzież z Gorzowa, a także uczęszczające do gorzowskich placówek oświatowych.
Bliższych informacji udziela sekretariat Poradni
Tel. 95 7320-736;  95 7226-224
Adres: ul. Czereśniowa 4i   (w budynku Internatu)

Godziny konsultacyjne

 GODZINY KONSULTACYJNE – PSYCHOLOGICZNE
(dzieci w wieku od 0 do III klasy szkoły podstawowej – włącznie)
 

Nazwisko i imię

Nr gabinetu

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Biedrowska Maja
33
 
 
 
1630-1730
 
Brzytwa Arleta
4
 
 
 
 
800-900 
Dopierała Ewa
2
800-900  
 
 
 
 
Ignatowicz Beata
36
 
1400-1500 
 
 
 
Żołno Magdalena
16
 
 
1630-1730 
 
 
 
GODZINY KONSULTACYJNE – PSYCHOLOGICZNE
(dzieci i młodzież od IV klasy szkoły podstawowej do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej)
 

Nazwisko     i imię

Nr gabinetu

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Kozłowska Agata

25

 

 

   1500-1600  

Mikołajewicz-Kiełpińska Marta

25

 1500 1600      

 

Przyborowska Magdalena

5

   

 

  800-900 

Pyżyńska Lidia

11

     1700-1800

 

 

Wysocka Monika

26

   1000-1100

 

    

 

GODZINY KONSULTACYJNE – LOGOPEDYCZNE
 

Nazwisko i imię

Nr gabinetu

Poniedz.

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

Grodzińska Hanna

39

1600-1700

 

     

Kaczmarek Beata

38      1500-1600    

Kruszewska Grażyna

38

   1500-1600  

 

 

 

 

Oferta działu - opieka nad małym dzieckiem

 
OFERTA
DZIAŁ  OPIEKA NAD MAŁYM DZIECKIEM
I PROFILAKTYKA WCZESNOSZKOLNA
na rok szkony 2018/2019
 
1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego oraz Wsparcie jego rodziny. 
 • wczesna diagnoza dzieci,
 • terapia,
 • opieka postdiagnostyczna (badania kontrolne, porady, konsultacje, wizyty w placówkach, prezentacja metod terapeutycznych wykonywanych w domu, interwencje domowe).
2.  Opieka nad dziećmi z zaburzeniami w rozwoju emocjonalno- społecznym
 • poradnictwo, 
 • terapia indywidualna,
 • terapia grupowa,
 • terapia grupowa
 • konsultacje rodzinne,
 • interwencje domowe,
 • prezentacja metod terapeutycznych- instruktaż dla rodziców,
 • rozwiązywanie konfliktów w klasie - warsztaty. 
3.  Opieka nad dziećmi z grupy ryzyka dysleksji oraz dziećmi o specjalnych potrzebach edukacyjnych
 • diagnoza psychologiczna i pedagogiczna dzieci z grupy ryzyka dysleksji oraz dziećmi z dysharmoniami rozwojowymi,
 • terapia: indywidualna, grupowa (zajęcia korekcyjno -  kompensacyjne, neurostymulacja).
4.  Profilaktyka trudności szkolnych i wychowawczych
 • badania przesiewowe wzroku dla dzieci od 5-go roku życia,,
 • godziny konsultacyjne, 
 • porady,
 • zajęcia relaksacyjne z elementami wygaszania zachowań agresywnych dla dzieci w wieku przedszkolnym,
 • program profilaktyczny dla dzieci w wieku szkolnym (kl. I-III) „Dziecko wobec przemocy”. 
5.  Psychoedukacja:
 • pogadanki  (w tym prezentacje multimedialne),
 • Trening umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli,
 • rady szkoleniowe zgodne z potrzebami placówek,
 • konsultacje prowadzone przez psychologów działu. 
 

Oferta Działu Neurologicznego

OFERTA
DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI ZE SCHORZENIAMI NEUROLOGICZNYMI
I CHOROBAMI PRZEWLEKŁYMI
na rok szkolny 2018/2019
 
1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego oraz Wsparcie jego rodziny.

2. Opieka nad dziećmi w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej (diagnoza – od urodzenia do V klasy szkoły podstawowej włącznie; terapia – od urodzenia do 10 roku życia, ale nie dłużej niż do końca III klasy szkoły podstawowej):
 • terapia grupowa (Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne, Metoda Dobrego Startu, Metoda Montessorii)
 • opieka postdiagnostyczna (badania kontrolne, porady, konsultacje, prezentacja metod terapeutycznych – instruktaż dla rodziców)
3. Poradnictwo (psycholog, pedagog, fizjoterapeuta):
 • dla rodziców
 • dla zainteresowanych specjalistów i nauczycieli z placówek, obejmujących opieką dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
4. Psychoedukacja:
 • prelekcje dla rodziców prowadzone w przedszkolach i szkołach według zapotrzebowania
 • prowadzenie rad szkoleniowych dla nauczycieli według zapotrzebowania 
 

Opieka nad dziećmi i młodzieżą ze schorzeniami wzroku i słuchu

OFERTA  
DZIAŁ OPIEKI NAD DZIEĆMI I MŁODZIEŻĄ ZE SCHORZENIAMI
WZROKU I SŁUCHU
na rok szkolny 2018/2019
 
1. Wczesne Wspomaganie Rozwoju Dziecka oraz wsparcie jego rodziny
 
2. Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:
 • dzieci z wadą słuchu,
 • dzieci z wadą i schorzeniami wzroku,
 • dzieci ze sprzężonymi zaburzeniami rozwoju,
 • przesiewowe badanie wzroku „Widzę” i słuchu „Słyszę” w poradni, jak również na terenie innych placówek oświatowych.
3. Terapie:
 • indywidualna terapia pedagogiczna,
 • indywidualna terapia tyflopedagogiczna,
 • indywidualna terapia psychologiczna,
 • rehabilitacja wzroku.
4. Poradnictwo:
 • prelekcje dla rodziców i nauczycieli,
 • porady indywidualne i konsultacje po badaniach,
 • indywidualne porady udzielane po przeprowadzonych przesiewowych badaniach wzroku i słuchu.
5. Inna działalność pracowników działu:
 • grupowe zajęcia pedagogika zabawy - Klanza,
 • socjoterapia dla dzieci,
 • prowadzenie zajęć grupowych z Kinezjologii Edukacyjnej „Gimnastyka mózgu”,
 • zajęcia psychoedukacyjne dla rodziców „Szkoła dla rodziców”,
 • grupa wsparcia dla rodziców,
 • grupa wsparcia dla pracowników poradni z północnej części województwa lubuskiego zajmujących się problematyką dzieci ze schorzeniami słuchu.

Oferta działu logopedycznego

OFERTA
DZIAŁ LOGOPEDYCZNY
na rok szkolny 2018/2019

1. Prowadzenie terapii w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka od urodzenia do momentu podjęcia przez dziecko obowiązku szkolnego i wsparcie Jego rodziny
2. Diagnoza i terapia logopedyczna dzieci – od 0 r.ż. do ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej.
3. Diagnoza i terapia neurologopedyczna dzieci – od 0 do 10 r.ż., ale nie dłużej niż do końca III kl.SP lub do rozpoczęcia nauki na podstawie orzeczenia o potrzebie  kształcenia specjalnego.
4. Terapia logopedyczna grupowa dla dzieci z opóźnionym rozwojm mowy od 3-go do 4-go roku życia, dla dzieci 6-7letnich z problemami w utrwalaniu prawidłowej artykulacji.
5. Poradnictwo dla rodziców, specjalistów i nauczycieli.
6. Logopedyczne badania przesiewowe w oddziałach 0 szkół podstawowych.
7. Psychoedukacja.
8. Godziny konsultacyjne.
 
Ostatnio dodane zdjęciawięcej ...
Losowe zdjęcia z galeriiwięcej ...